Tag Archives: Khổ giấy in

Tìm hiểu chung về khổ giấy in decal

Khổ giấy in decal là một loại nhãn tự dính, được gắn sẵn ở decal, [...]

Ưu điểm của công cụ “The Rasterbator” in hình khổ lớn bằng máy in nhỏ

Công cụ “The Rasterbator” là một chương trình “cắt” ảnh chuyên nghiệp. Bức ảnh số [...]

CHAT 💬 ZALO